Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

"Ojciec Konstanty Bajko. Teolog, nauczyciel, lekarz" D. Fionik

Ksiądz Konstanty Bajko należał do starej, prawosławnej rodziny z Białowieży, sięgającej czasów XV stulecia. Dotknęły go trudy „bieżeństwa". Otrzymał wykształcenie w szkole podstawowej i średniej. Studiował teologię w Seminarium Duchownym w Wilnie, później na Studium Teologii Prawosławnej w Uniwersytecie Warszawskim. Wyróżniał się wśród studentów zdolnościami i pilnością w studiach. Świadczyć może o tym znajomość języków obcych. Mimo okrucieństw czasów zesłania z lat 1946-1956, jeszcze w latach 60-tych imponował znajomością języka niemieckiego, francuskiego, rumuńskiego, greckiego, łacińskiego.

Życie ks. Konstantego Bajko można, bez wątpliwości, określić jako życie wyznawcy, męczennika za wiarę. Odwagę wyznawania wiary wykazywał już w czasie studiów w Warszawie. Jako duchowny imponował odwagą, dogłębną wiedzą teologiczną, zdolnością bezkompromisowego świadczenia o swojej wierze. Należał do grona uczniów Metropolity Dionizego, którzy pozostali wierni swojemu Ojcu Duchowemu w najtrudniejszych czasach.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z książką. Warto pamiętać o wielkich i świętych naszych przodkach w wierze. Uczą nas bowiem wytrwałości w niej i zapewniają o pomocy Bożej w każdej sytuacji.

Jeremiasz Prawosławny Arcybiskup

Spis treści:

  • Tytuł: Ojciec Konstanty Bajko
    Teolog, nauczyciel, lekarz
  • Autor: D. Fionik
  • Rok wydania: 2016
  • Cena: 30 zł