Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Podlasko-Poleskie Spotkania w Tardycji "Tam po majowuj rosi"

Idea festiwalu Podlasko-Poleskiego zrodziła się przede wszystkim z zachwytu nad tradycyjnym folklorem wiosennym. W czasie wyjazdów ekspedycyjnych na Podlasiu rejestrowaliśmy pieśni wiosenne podlaskich Białorusinów. Jedna z nich – „Tam po majowuj rosi” dała nazwę Spotkaniom z Folklorem Wiosennym, które z czasem przerodziły się w Festiwal Podlasko-Poleski „Tam po majowuj rosi”. Festiwal ukierunkował się w stronę odkrywania kultury tradycyjnej Podlaszuków i Poleszuków. Pierwszą edycję festiwalu zorganizowano w 2004 r.

Czytaj więcej...

  • Data: maj - czerwiec

Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit"

Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne rokrocznie rozpoczyna obrzęd zażynek „Oleń po boru chodit”. Pierwszy zżęty snop przechowuje się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy zajmuje on centralne miejsce przy stole wigilijnym. W lipcu odbywają się obrzędy dożynkowe, podczas których kosi się ręcznie łan zboża i łapie „perepelicię”.

Czytaj więcej...

  • Data: lipiec - sierpień

Jarmark na św. Mikołaja i Dni Kultury Słowiańskiej

Tradycja uroczystego świętowania dnia św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim sięga średniowiecza. Już w XV w. istniał tu męski monaster prawosławny, który był ważnym ośrodkiem kultury i oświaty w regionie. W XV w. powstał też w Bielsku kościół rzymskokatolicki p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. W dniach pamięci świętego odbywały się w mieście jarmarki. Od średniowiecza do dnia dzisiejszego głównym dniem targowym jest czwartek, który w cerkiewnej tradycji liturgicznej jest poświęcony św. Mikołajowi. Jarmarku na św. Mikołaja.

Centralnym miejscem wydarzenia był plac przy osiemnastowiecznym ratuszu.Tu można było zobaczyć rekonstrukcję pobytu w Bielsku króla i wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka oraz królowej i wielkiej księżny Heleny. Towarzyszyła im świta, wśród których można było ujrzeć dworzanina Iwana Sapie.

Czytaj więcej...

  • Data: czerwiec

Warsztaty etnograficzno-muzyczne

Lato z tradycją

Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne to cyklicznie organizowane zajęcia dzienne dla dzieci i młodzieży. Odbywają się one latem od kilkunastu lat, w siedzibie Muzeum w Studziwodach, w Bielsku Podlaskim lub w nadbużańskich miejscowościach Podlasia.

Czytaj więcej...

  • Data: czerwiec - lipiec

Plenery rzeźbiarskie

Od trzech lat nasze Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe plenery rzeźbiarskie z udziałem twórców z Podlasia i Polesia białoruskiego. Tematyka plenerów nawiązuje do tradycji historycznych i kulturowych regionu.

Czytaj więcej...

Rzezba

  • Data: czerwiec - wrzesień