Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

-->

Bielski Hostiniec nr 1 (51) 2015

Spis treści:

  • Na zdjęciu: Edward Georg Albert Schultz, lesniczy bielski wraz z żoną Katarzyną z Szenebergów oraz dziećmi; siedząca staruszka do zapewne ciocia Edwarda Jeanette von Trentovius, fotografia z 1895 e. ze zbiorów Bogumiły Olech

Bielski Hostiniec nr 1 (47) 2013

Spis treści:

  • Na zdjęciu: Rodzina Aleksandrowych z Bielska Podlaskiego - Nadieżda, Anna, Sonia, Żenia, ok 1906 r., ze zbiorów Swietłany Siemienowej z Ufy