Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne "Oleń po boru chodit"

Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne rokrocznie rozpoczyna obrzęd zażynek „Oleń po boru chodit”. Pierwszy zżęty snop przechowuje się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy zajmuje on centralne miejsce przy stole wigilijnym.

Pod koniec lipca odbywają się obrzędy dożynkowe, podczas których kosi się ręcznie łan zboża i łapie „perepelicię”.

Edycje w latach 2005-2011

W sierpniu 2005 roku odbyły się pierwsze Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” z udziałem grupy „Dobrosławoczka” z Polesia (rejon piński).

W 2006 festiwalu wzięła udział grupa folkloru tradycyjnego z Lisowczycz oraz „Zozuleńka” z Polesia. Po raz pierwszy zorganizowano koncerty wyjazdowe – w Orzeszkowie gm. Hajnówka oraz Redutach gm. Orla. Odbyło się także seminarium dla nauczycieli języka białoruskiego, które prowadził Siergiej Olenkin z Rygi

W 2007 roku po raz pierwszy na festiwalu odbyła się inscenizacja poleskiego wesela, w wykonaniu grup z Nowej Popiny i Chmielewa.

W części żniwnej festiwalu w lipcu 2010 r. wzięli udział wykonawcy z Podlasia, woj. lubuskiego, Polesia białoruskiego (rejon Berezy Kartuskiej), Łotwy (Ryga) oraz Węgier (Debreczyn).

VII Podlasko-Poleskie spotkania żniwne w 2011 r.

Żniwna część festiwalu w 2011 roku odbyła się w dniach 26-31 lipca. Zainaugurowały ją kilkudniowe warsztaty gry na instrumentach tradycyjnych: skrzypcach oraz dudach, które prowadzili mistrzowie z Poznania i Mińska. Korowody i koncerty tej części festiwalu odbyły się w Studziwodach, Koszkach, Gredelach, Olekszach, Dubiażynie, Rajkach, Husakach, Stankowiczach, Kudeliczach, Wilanowie i Pawłowiczach. W żniwnej części festiwalu wzięli udział wykonawcy z Podlasia, Polesia białoruskiego (Chmielewo k. Żabinki) oraz Litwy (Wisaginia).

  • Data: lipiec-sierpień
  • Lokalizacja: Podlasie
  • Wydarzenie na facebooku:

"OLEŃ PO BORU CHODIT" 2011 - © fot. Paweł Tadejko

VIII Podlasko-Poleskie spotkania żniwne w 2012 r.

14 lipca 2012 r. odbyły się obrzędy zażynkowe na polu we wsi Gorodzisko w gm. Narew. Uczestniczyli w nich mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście – grupa ze wsi Bołota k. Kobrynia i Chmielewa k. Żabinki (Białoruś) oraz grupa „Pudlaszanki” z Gorodziska i „Żemerwa”. 15 lipca 2012 r. Odbył się koncert dla mieszkańców wsi Widowo oraz korowody i koncert dla mieszkańców wsi Kozły i Rajki gm. Bielsk Podlaski. Grupa z Bołotów zaprezentowała folklor tradycyjny w Studziwodach; tu także odbył się koncert zespołu „Chmieleuskija Wołociuhi” oraz „Małanka” 27 lipca 2012 r. grono wykonawców z Polesia zaprezentowało się na koncercie mieszkańcom wsi Pawłowicze gm. Mielnik 28 lipca 2012 r. odbyło się żecie żyta oraz obrzędy dożynkowe na polu w Studziwodach. W Muzeum w Studziwodach przedstawiono także obrzędy weselne z Polesia Kobryńskiego. 29 lipca 2012 r. wykonawcy uczestniczyli w jubileuszu 100-lecia cerkwi w Tokarach, dając tu koncert. Wystąpili także na koncercie jubileuszowym w Wilanowie gm. Mielnik.

"OLEŃ PO BORU CHODIT" 2012 - © fot. Paweł Tadejko

IX Podlasko-Poleskie spotkania żniwne w 2013 r.

Kolejnym wydarzeniem festiwalowym były ZAŻYNKI, czyli obrzędy początku żniwa, w ramach IX Podlasko –Poleskich Spotkań Żniwnych „Oleń po boru chodit”. W dniu 13 lipca odbyły się one w Studziwodach. Obrzęd rozpoczęto korowodem żniwiarzy z muzeum na pole na Nowych Porubach. Tu przy śpiewie pieśni żniwnych żęto i koszono żyto (2,5 kopy). Po pracy, uroczyście wniesiono pierwszy zżęty snop do stodoły i zaproszono do obiadu. Tego dnia żniwiarze z Podlasia i Polesia odwiedzili cerkiew w Puchłach, gdzie modlili się przed cudowną ikoną. Następnie we wsi Soce gm. Narew odbył się korowód żniwiarzy oraz zażynki z udziałem mieszkańców wsi. Potem na ulicy wiejskiej odbył się koncert. 14 lipca grupa wykonawców festiwalowych udała się na Św. Górę Grabarkę, gdzie grupa ze wsi Bołota k. Kobrynia ustawiła wotywny krzyż. Potem odbył się korowód żniwny oraz koncert we wsi Pawłowicze gm. Mielnik. To już piąte spotkanie naszego festiwalu z mieszkańcami tej wsi. Wieczorem wykonawcy z Polesia i Podlasia odwiedzili wieś Rogacze, gdzie wystąpili na terenie miejscowego Leśnictwa. 8. Obrzędy dożynkowe odbyły się w Studziwodach 25 lipca. Dokończono żąć i kosić żyto na Nowych Porubach. Żniwa uwieńczyło złapanie i związanie „perepelici”, oborywanie jej gospodarzem oraz uroczysta kolacja w stodole. 26 lipca żniwiarze z Polesia i Podlasia udali się w pielgrzymkę do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej nad Bugiem. Potem pojechali do Zamościa, gdzie śpiewali w miejscowej parafii prawosławnej oraz na starówce. 27 lipca wszyscy uczestniczyli w Dniu Kultury Prawosławnej w Szczebrzeszynie. Z początku na Liturgii Świętej w miejscowej cerkwi, potem zaś dali kilkugodzinny koncert na Rynku. 28 lipca kulturę podlaskich i poleskich Białorusinów prezentowali zaś w Holi pow. Włodawa, w czasie miejscowego Jarmarku Holeńskiego.

X Podlasko-Poleskie spotkania żniwne w 2014 r.

11 lipca na polu w Studziwodach, obrzędem zażynek, zapoczątkowano Podlasko- Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit”. Pierwszy zżęty snop przechowuje się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy zajmuje on centralne miejsce przy stole wigilijnym. W obrzędzie zażynek uczestniczyli: studio folkloru „Żemerwa”, zespół z Dobrzyniewa Dużego oraz „Chocisławianie” z Chocisławia (Białoruś). 12 lipca, w dniu św. ap. Piotra i Pawła uczestnicy Spotkań odwiedzili skit św. Antoniego i Teodozego Pieczerskich w Odrynkach oraz wystąpili dla mieszkańców wsi Sobiatyno gm. Milejczyce. 13 lipca miał miejsce korowód i występ dla mieszkańców wsi Rogacze gm. Milejczyce.

27 lipca, na polu w Studziwodach miały miejsce obrzędy dożynkowe; skoszono ręcznie łan zboża i złapano „perepelicię”. W obrzędach uczestniczyła „Żemerwa” oraz zespół „Taukaczyki” z Kobrynia, który zaprezentował się z koncertem w muzeum w Studziwodach. 28 lipca wspomniane zespoły oraz „Małanka” z Bielska Podlaskiego przeszły korowodem przez wieś Pawłowicze gm. Mielnik i dały tam koncert.

W dniach 7-10 sierpnia 2014 r. zorganizowano ekspedycję etnograficzną na Polesie białoruskie. Uczestniczyła w niej młodzież, skupiona w studio folkloru „Żemerwa”. Odwiedzono wieś Chocisław k. Małoryty oraz Owzicze k. Janowa poleskiego, gdzie rejestrowano tradycyjne pieśni i tańce oraz prezentowano takiż materiał z Podlasia.

  • © 2016 Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. All rights reserved.
  • dfionik@o2.pl