Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Plenery rzeźbiarskie

Od pięciu lat Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe plenery rzeźbiarskie z udziałem twórców z Podlasia i Polesia białoruskiego. Tematyka plenerów nawiązuje do tradycji historycznych i kulturowych regionu.

Pierwsze plenery

W czasie pierwszego pleneru stworzono postacie Iwana Siehieniewicza oraz rzemieślnika-walonkarza, nieodłącznie kojarzącego się ze Studziwodami. Plon drugiego pleneru to postacie muzykantów wiejskich oraz kapliczka słupowa z ikoną Bogarodzicy Bielskiej.

Bielsk i Kobryń

W 2012 roku na plenerze, który odbywał się w dniach 10-19 maja, rzeźbiarze stworzyli postacie historyczne, łączące dwa miasta – Bielsk i Kobryń. Jest to: książę Włodzimierz Wasilkowicz (XIII wiek) oraz książę Michał Semenowicz i jego żona Wassa Holszańska (XV wiek). Powstała również kapliczka słupowa z ikoną Archanioła Michała.

Plener
Rzeźbiarz Anatol Turkow przy pracy (2012 r.)

100-lecie nadania nazwy wsi Romanówka

W 2013 r. plener rzeźbiarski był poświęcony 100-leciu nadania nazwy wsi Romanówka k. Siemiatycz. Powstał wówczas krzyż z ukrzyżowaniem i ornamentami oraz, wykonana w dębie, kapliczka przydrożna z ikona Spasa – Zbawiciela. Oba dzieło zostały ustawione we wsi Romanówka i poświęcone w czasie uroczystości jubileuszowych 15 września 2013 r.

Kapliczka w Romanówce
Kapliczka w Romanówce
Krzyż w Romanówce
Krzyż w Romanówce

Bielski Sejm Wielki

W czasie pleneru rzeźbiarskiego w 2014 r. powstała monumentalna rzeźba „Bielski Sejm Wielki”. Autorem koncepcji historyczno-artystycznej był Doroteusz Fionik. Realizatorem – artysta-rzeźbiarz Anatol Turkow, który pracował nad rzeźbą ok. miesiąca, w asyście członków naszego Stowarzyszenia.

100 rocznica Bieżeństwa

Plener rzeźbiarski w 2015 r. był poświęcony 100-rocznicy Bieżeństwa i odbył się we wsi Dubiażyn gm. Bielsk Podlaski. Powstała kompozycja, wykonana w dębie, przedstawiająca sceny bieżeństwa z lat 1915-1922. Obok ustawiono dębową kapliczkę słupową z ikoną Przemienienia Pańskiego. Uroczyste jej poświęcenie odbyło się 19 września 2015 r. W ramach uroczystości odbył się spektakl teatralny, koncert muzyczny i pokaz filmowy.

100-lecie Bieżeństwa
Dubiażyn
Dubiażyn
Wielki Sejm Bielsk - rzeźba