Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Podlasko-Poleskie Spotkania w Tardycji "Tam po majowuj rosi"

Idea festiwalu Podlasko-Poleskiego zrodziła się przede wszystkim z zachwytu nad tradycyjnym folklorem wiosennym. W czasie wyjazdów ekspedycyjnych na Podlasiu rejestrowaliśmy pieśni wiosenne podlaskich Białorusinów. Jedna z nich – „Tam po majowuj rosi” dała nazwę Spotkaniom z Folklorem Wiosennym, które z czasem przerodziły się w Festiwal Podlasko-Poleski „Tam po majowuj rosi”. Festiwal ukierunkował się w stronę odkrywania kultury tradycyjnej Podlaszuków i Poleszuków.

Pierwszy festiwal

Pierwszą edycję festiwalu zorganizowano w 2004 r. Wystąpili wówczas wykonawcy folkloru tradycyjnego z Podlasia, Białorusi oraz Łotwy. Od 2005 r., oprócz wiosennej, organizowana jest letnia część festiwalu. Integralnymi wydarzeniami festiwalowymi są wystawy (dotychczas sześć indywidualnych i zbiorowych) oraz wydawane w związku z tym katalogi. Z zapisów festiwalowych powstają także płyty. Każdej edycji festiwalu towarzyszą zajęcia warsztatowe ze śpiewu tradycyjnego.

2005 – poza koncertami i korowodem w Studziwodach, miało miejsce otwarcie wystawy „Strój ludowy Białorusinów Podlasia”. W sierpniu odbyły się pierwsze Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit” z udziałem grupy „Dobrosławoczka” z Polesia (rejon piński) Podlasko-Poleskie Spotkania Żniwne „Oleń po boru chodit”

2006 – w festiwalu wzięła udział grupa folkloru tradycyjnego z Lisowczycz oraz „Zozuleńka” z Polesia. Po raz pierwszy zorganizowano koncerty wyjazdowe – w Orzeszkowie gm. Hajnówka oraz Redutach gm. Orla. Odbyło się także seminarium dla nauczycieli języka białoruskiego, które prowadził Siergiej Olenkin z Rygi.

2007 – Po raz pierwszy na festiwalu odbyła się inscenizacja poleskiego wesela, w wykonaniu grup z Nowej Popiny i Chmielewa. Poza Studziwodami odbyły się koncerty wyjazdowe w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Budach, Redutach, Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Po raz pierwszy część letnia rozpoczęła się na polu, przy żęciu zboża. Ogólna liczba wykonawców – ponad sto osób.

2008 – festiwal zainaugurowano otwarciem wystawy białoruskiego malarza Anatola Krawczuka z Krzywej k. Bielska Podlaskiego. W części wiosennej wystąpili wykonawcy z Podlasia, Łotwy i Białorusi (rejon piński i brzeski na Polesiu). Wszyscy wzięli udział w inscenizacji podlasko-poleskiego wesela. Wyjazdowe koncerty odbyły się w Budach, Redutach, Krzywcu i Werstoku.

2009 – festiwal zainaugurowano w lutym otwarciem objazdowej wystawy „Wędrówki po Polesiu”, prezentującej twórczość 29 artystów ludowych z Polesia białoruskiego. Wystawa była prezentowana przez cały rok w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Białowieży. W części koncertowej festiwalu wzięli udział wykonawcy z Podlasia, Łotwy oraz Polesia białoruskiego (rejon stoliński, łuniniecki i drohiczyński). Z ich udziałem odbyła się kolejna inscenizacja podlasko-poleskiego wesela. Koncerty wyjazdowe odbyły się w Morzu i Pawłowiczach.

2010 – festiwal zainaugurowano 2 maja otwarciem wystawy rzeźb Mikołaja Tarasiuka, jednego z najwybitniejszych artystów i myślicieli ludowych Białorusi.

W maju odbył się plener rzeźbiarski z udziałem artystów z Polesia. W czasie wiosennej części festiwalu, po raz pierwszy odbył się duży korowód po podlaskich wsiach, na terenie dwóch powiatów: bielskiego i hajnowskiego. Koncerty z udziałem wykonawców z Podlasia i Polesia (rejon berezowski) odbyły się w Studziwodach i Szczytach. W części żniwnej festiwalu w lipcu 2010 r. wzięli udział wykonawcy z Podlasia, woj. lubuskiego, Polesia białoruskiego (rejon Berezy Kartuskiej), Łotwy (Ryga) oraz Węgier (Debreczyn).

2011 – Festiwal zainaugurowano 30 kwietnia wernisażem wystawy „Pisanki nadbużańskie”. Odbył się wówczas koncert oraz prezentacja katalogu. W dniach 9-24 maja odbył się plener rzeźbiarski, w czasie którego powstały rzeźby muzykantów, kapliczka słupowa z ikoną Bogarodzicy oraz stylowa brama domu mieszczańskiego. Korowody, koncerty i warsztaty wiosennej części festiwalu odbyły się w dniach 2-5 czerwca w następujących miejscowościach: Studziwody, Bielsk Podlaski, Mochnate, Stare Berezowo, Stary Kornin, Krywiatycze, Haćki, Szczyty i Hołody. We wiosennej części festiwalu wzięli udział wykonawcy z Podlasia północnego i południowego i Białorusi (Polesie janowskie oraz Mińsk). Żniwna część festiwalu odbyła się w dniach 26-31 lipca. Zainaugurowały ją kilkudniowe warsztaty gry na instrumentach tradycyjnych: skrzypcach oraz dudach, które prowadzili mistrzowie z Poznania i Mińska. Korowody i koncerty tej części festiwalu odbyły się w Studziwodach, Koszkach, Gredelach, Olekszach, Dubiażynie, Rajkach, Husakach, Stankowiczach, Kudeliczach, Wilanowie i Pawłowiczach. W żniwnej części festiwalu wzięli udział wykonawcy z Podlasia, Polesia białoruskiego (Chmielewo k. Żabinki) oraz Litwy (Wisaginia).

Korowód wiosenny we wsi Husaki w maju 2012 r.
Goście z polesia białoruskiego podczas festiwalu w maju 2012 r.

  • Data:lipiec - sierpień
  • Lokalizacja: Podlasie
  • Wydarzenie na facebooku: