Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Obiekty muzealne i ekspozycje

Skansen Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach znajduje się na ulicy Leśnej 16 w Bielsku Podlaskim.

Dom Kondratiuków i Panasiuków

Drewniany dom Kondratiuków został zbudowany w 1925 r. przez dzieci Anastazji i Pawła Kondratiuków ze Studziwód. Dom stanowi charakterystyczny przykład zagrody typu bielsko-hajnowskiego, zamieszkałej przez prawosławną rodzinę białoruską. Dom składa się z sieni oraz wielofunkcyjnej izby mieszkalnej. Centralne miejsce zajmuje pokut’, czyli miejsce z galerią ikon, okrytych obrzędowymi ręcznikami. Po przeciwległej stronie izby stoi masywny piec chlebowy. W izbie oraz sieni eksponuje się zabytkowe sprzęty gospodarskie.

Integralną część budynku stanowi, dobudowany w 2000 r. dom Panasiuków z 1935 r., pochodzący również ze Studziwód. Można tu obejrzeć galerię prac rzeźbiarskich Mikołaja Tarasiuka, kolekcję tradycyjnych strojów podlaskich oraz wyrobów tkackich.

Obiekt został zbudowany w 1935 r. przez Aleksandra Panasiuka ze Studziwód. W jego wyposażeniu znajduje się kolekcja żaren, słomianych naczyń zasobowych, narzędzi stolarsko-ciesielskich i innych sprzętów gospodarskich.

Drewniany dom mieszczański

Dom został wzniesiony ok. 1820 r. przy ulicy Zamkowej (Senatorskiej) w Bielsku Podlaskim. W latach 2003-2009 przeniesiony i odbudowany w obrębie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Stanowi charakterystyczny przykład budownictwa miejskiego z Bielska Podlaskiego.

W głównym pomieszczeniu domu jest urządzona ekspozycja pokoju mieszczańskiego z wystrojem początku XX wieku oraz wystawą archeologiczna, obrazującą kulturę materialną mieszczan bielskich w XVI-XIX w. Zabytki były pozyskane przy wykopaliskach archeologicznych w miejscu dawnej lokalizacji domu. Wykopaliska przeprowadzono w 2003 r. z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, pod nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W innych pomieszczeniach domu urządzono galerię obrazów podlaskiego malarza Anatola Krawczuka, pracownię garncarską i krawiecką oraz bibliotekę.

Na poddaszu domu mieszczańskiego jest urządzona „Galeria Poleska”, gdzie są prezentowane prace rzeźbiarza i grafika ludowego Iwana Suprunczyka oraz stroje i tkaniny z Polesia.

Galeria muzealna

Działalność galerii zainaugurowano w 2001 r. po rozbudowaniu istniejącego budynku muzealnego o drugi dom zabytkowy. W galerii zorganizowano do tej pory wiele wystaw, m.in.: - Klimaty Mikołaja Jakubiuka (2001) - Wieś Krzywa w tkactwie i malarstwie (2002) - Fotografie Krzysztofa Gliwy (2002) - Studziwodzki ośrodek walankarstwa (2003) - Malarstwo Zinaidy i Jana Szymkowiczów ze wsi Stryki (2004) - Z albumu nauczyciela ludowego (2005) - Strój ludowy Białorusinów Podlasia (2005) - Dywany dwuosnowowe ze wsi Stryki (2006) - Krzyże przydrożne w rysunkach Wiktora Kabaca (2007) - Fotografie Jerzego Dembowskiego (2007) - Pejzaże Anatola Krawczuka (2008) - Wystawa rzeźb i pasteli Iwana Suprunczyka (2009) - Drewniany świat Mikołaja Tarasiuka (2010) - Pisanki nadbużańskie (2011) - Wycinanki Niny Michajłowej (2011) - Strój ludowy Ziemi Kobryńskiej (2012)