Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Warsztaty etnograficzno-muzyczne

"Lato z Tradycją"

Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne to cyklicznie organizowane zajęcia dzienne dla dzieci i młodzieży. Odbywają się one latem od kilkunastu lat, w siedzibie Muzeum w Studziwodach, w Bielsku Podlaskim lub w nadbużańskich miejscowościach Podlasia.

Podczas warsztatów najmłodsi uczą kultury muzycznej podlaskich Białorusinów pod kierunkiem Hanny Fionik, studia folkloru Żemerwa, Doroteusza Fionika czy zaproszonych muzyków takich jak np. wybitny skrzypek Maciej Filipczuk.

Tematyka warsztatów

Prowadzący

Warsztaty poprowadzą też artyści nauczający technik tradycyjnego rękodzieła z Podlasia i Białorusi, jak np. p. Zoja Majstrowicz, ucząca wyszywać ze słomy. Dzieci poznają techniki tkactwa czy wyszywania, w 2014 roku przy pomocy instruktorów utkały ręcznik obrzędowy.

  • Data: czerwiec i lipiec
  • Kierownik: Hanna Fionik, Doroteusz Fionik
  • Email: fjona@op.pl, dfionik@o2.pl
  • Telefon: +48 85 7307735, +48 506573153

Zajęcia tkackie podczas warsztatów w 2014 roku
Zajęcia tkackie podczas warsztatów w 2014 roku
Zajęcia wyszywania ze słomy podczas warsztatów w 2014 roku
Zajęcia podczas warsztatów w 2014 roku