Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Bielsk Podlaski, Muzeum Histori i Kultury podlaskich Białorusinów

Inicjatywy wydawnicze

Samodzielną działalność wydawniczą Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zainaugurowało w 1998 r., kiedy ukazał się pierwszy numer pisma historyczno-kulturalnego „Bielski Hostineć”. Obecnie pismo jest półrocznikiem – do końca 2015 r. wydano 52 numery.

Oprócz tego wydawnictwa Muzeum wydało szereg publikacji dotyczących kultury, języka, historii i folkloru Podlasia oraz regionów ościennych, w szczególności Polesia białoruskiego.

 • Zamówienia: Publikacje Muzeum można zamówić pisząc e-mail na adres dfionik@o2.pl, o ile ich nakład nie został wyczerpany
 • Nr konta do wpłat: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
  PKO BP S.A. 50 1020 1332 0000 1202 0285 3810

Książki

Pierwszą monograficzną pozycję książkową wydaliśmy w 2006 r. – „Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla” w opracowaniu Stefana Kopy. Do roku 2011 r. ukazały się następujące tytuły:

  Ksiega_zydow
  Ksiega_zydow
  • Tytuł: Życie wypełnione śpiewną modlitwą
   (książka z płytą CD)
  • Autor: ks. Jerzy Szurbak
  • Rok wydania: 2017
  • Cena: 40 zł
  bajko
  Miesta
  • Tytuł: Miasta w historii i kulturze
   podlaskich Białorusinów
  • Autor: Doroteusz Fionik
  • Rok wydania: 2013
  • Cena: 25 zł
  Sejm Bielski
  Bieżeństwo
  • Tytuł: Bieżeństwo. Droga i Powroty.
   1915-1922
  • Autor: Doroteusz Fionik
  • Rok wydania: 2015
  • Cena: nakład wyczerpany
  Sejm Bielski
  • Tytuł: Antychowicze z Bielska Podlaskiego
   .
  • Autor: Ludmiła Antychowicz-Wołyniec
  • Rok wydania: 2012
  • Cena: 25 zł
  Trzy Światy
  • Tytuł: Trzy światy
   .
  • Autor: Igor Zakrzewski
  • Rok wydania: 2013
  • Cena: 25 zł
  Miasto Bielsk
  • Tytuł: Miasto Bielsk
   .
  • Autor: Józef Jaroszewicz
  • Rok wydania: 2007
  • Cena: 25 zł
  Łosinka Parafia
  • Tytuł: Łosinka. Parafia na skraju
   Puszczy Ladzkiej
  • Autor: o. Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna
  • Rok wydania: 2009
  • Cena: nakład wyczerpany
  Reduty
  • Tytuł: Dzieje wsi Reduty i Szernie
   we włości orlańskiej
  • Autor: o. Grzegorz Sosna, Antona Troc-Sosna
  • Rok wydania: 2007
  • Cena: nakład wyczerpany
  nazwy pokrewieństwa
  • Tytuł: Nazwy pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkańców okolic Bielska Podlaskiego
  • Autor: Czesław Chojnacki
  • Rok wydania: 2010
  • Cena: 20 zł
  Hostiniec
  • Tytuł: Bielski Hostiniec
   .
  • Rok wydania: nr 1 (51) 2015
  • Cena: 10 zł
  Hostiniec
  • Tytuł: Bielski Hostiniec
  • Rok wydania: nr 1 (47) 2016
  • Cena: 10 zł

 

Książki dla dzieci

Oprócz monografii historycznych i językowych Stowarzyszenie wydało również ilustrowany zbiór folkloru dziecięcego oraz dwa zbiory poezji: Zauczora Justyny Korolko (2005) i Polesie Franciszka Lachockiego (2010).

Katlogi wystaw

W 2002 r. Stowarzyszenie wydało pierwszy katalog do wystawy czasowej – „Wieś Krzywa w tkactwie i malarstwie”. Do tej pory ukazało się kilka innych katalogów:

- Pisanki mieszczańskie (2003)

- Strój ludowy Białorusinów Podlasia (2005)

- Pisanki nadbużańskie (2011)

- Tam po majowuj rosi. Pieśń, która nie umilkła (2013)

 • Tytuł: Jak wyskoczyw worobiej
 • Rysunki: Mirosław Zdrajkowski
  (ilustrowony folklor dziecięcy)
 • Rok wydania: 2008

Płyty

Ważnym polem działalności wydawniczej jest również przygotowanie płyt audio, prezentujących folklor tradycyjny Białorusinów Podlasia i Polesia. Do tej pory ukazało się dziesięć tytułów:

 • Tam po majowuj rosi (płyta z festiwalu w 2005 r.)
 • Tam po majowuj rosi (płyta z festiwalu 2006 r.)
 • Ilińska Piatnica. Studio folkloru autentycznego z Rygi (2007)
 • Żemerwa. Tradycyjne pieśni Białorusinów Podlasia i Polesia (2008)
 • Pieśni grupy Oreszki z Oreszkowa (2008)
 • Kultura muzyczna wsi Zbucz (2009)
 • Kolędy starobiałoruskie z Podlasia (2009)
 • Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów (2010)
 • Pieśni i muzyka Podlasza i Polesia (2010)
 • Pieśni spod Janowa; dodatek do nr 45 „Bielskiego Hostincia” (2011)
 • Pieśni białoruskiej wsi Husaki (2013)
 • Pieśni Białorusinów spod Puszczy Ladzkiej (2014)
 • Bohohłasnik z Pudlasza (2015)

Tam po majowuj rosi