Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Bielsk Podlaski, Muzeum Histori i Kultury podlaskich Białorusinów

Inicjatywy wydawnicze

Samodzielną działalność wydawniczą Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zainaugurowało w 1998 r., kiedy ukazał się pierwszy numer pisma historyczno-kulturalnego „Bielski Hostineć”. Obecnie pismo jest półrocznikiem – do końca 2015 r. wydano 52 numery.

Oprócz tego wydawnictwa Muzeum wydało szereg publikacji dotyczących kultury, języka, historii i folkloru Podlasia oraz regionów ościennych, w szczególności Polesia białoruskiego.

 • Zamówienia: Publikacje Muzeum można zamówić pisząc e-mail na adres dfionik@o2.pl, o ile ich nakład nie został wyczerpany
 • Nr konta do wpłat: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
  PKO BP S.A. 50 1020 1332 0000 1202 0285 3810

Książki

Pierwszą monograficzną pozycję książkową wydaliśmy w 2006 r. – „Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla” w opracowaniu Stefana Kopy. Do roku 2011 r. ukazały się następujące tytuły:

 

Książki dla dzieci

Oprócz monografii historycznych i językowych Stowarzyszenie wydało również ilustrowany zbiór folkloru dziecięcego oraz dwa zbiory poezji: Zauczora Justyny Korolko (2005) i Polesie Franciszka Lachockiego (2010).

Katlogi wystaw

W 2002 r. Stowarzyszenie wydało pierwszy katalog do wystawy czasowej – „Wieś Krzywa w tkactwie i malarstwie”. Do tej pory ukazało się kilka innych katalogów:

- Pisanki mieszczańskie (2003)

- Strój ludowy Białorusinów Podlasia (2005)

- Pisanki nadbużańskie (2011)

- Tam po majowuj rosi. Pieśń, która nie umilkła (2013)

 • Tytuł: Jak wyskoczyw worobiej
 • Rysunki: Mirosław Zdrajkowski
  (ilustrowony folklor dziecięcy)
 • Rok wydania: 2008

Płyty

Ważnym polem działalności wydawniczej jest również przygotowanie płyt audio, prezentujących folklor tradycyjny Białorusinów Podlasia i Polesia. Do tej pory ukazało się dziesięć tytułów:

 • Tam po majowuj rosi (płyta z festiwalu w 2005 r.)
 • Tam po majowuj rosi (płyta z festiwalu 2006 r.)
 • Ilińska Piatnica. Studio folkloru autentycznego z Rygi (2007)
 • Żemerwa. Tradycyjne pieśni Białorusinów Podlasia i Polesia (2008)
 • Pieśni grupy Oreszki z Oreszkowa (2008)
 • Kultura muzyczna wsi Zbucz (2009)
 • Kolędy starobiałoruskie z Podlasia (2009)
 • Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów (2010)
 • Pieśni i muzyka Podlasza i Polesia (2010)
 • Pieśni spod Janowa; dodatek do nr 45 „Bielskiego Hostincia” (2011)
 • Pieśni białoruskiej wsi Husaki (2013)
 • Pieśni Białorusinów spod Puszczy Ladzkiej (2014)
 • Bohohłasnik z Pudlasza (2015)

Tam po majowuj rosi