Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Bielsk Podlaski, Muzeum Histori i Kultury podlaskich Białorusinów

Żemerwa

Zespół „Żemerwa” działa od 2003 r. Od samego początku, podstawowym jego repertuarem są pieśni, zarejestrowane w białoruskich miejscowościach na Podlasiu i Polesiu. Z czasem do repertuaru doszły tradycyjne tańce, również rejestrowane w terenie. Od 2009 r. grupa członków zespołu uczy się gry na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, cymbałach, dudzie, dudkach.

Obecnie zespół liczy 25 osób w dwóch grupach wiekowych: 20-30 lat oraz 10-16 lat. Zespół występuje w strojach szytych i haftowanych na wzór oryginalnych, białoruskich strojów z bielskiego Podlasia.

Osiągnięcia

Najważniejszym osiągnięciem zespołu w roku 2009 jest zajęcie pierwszego miejsca w swej kategorii na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku (w festiwalu brało udział 40 chórów i zespołów z 14 krajów). W 2009 r. zespół został laureatem I Miejsca na Festiwalu „Piosenka Białoruska”. W maju b.r. dał autorski koncert w Warszawie w Centrum Kultury Praga-Północ.

W 2010 r. zespół brał m.in. udział w festiwalu „Muzyka Źródeł” w Warszawie, festiwalu „Bierahinia” k. Homla na Białorusi, festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy” w Waniewie, wystawie i imprezie plenerowej „Białorusini – Historia i Kultura” w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie k. Poznania. Zespół wziął także udział w festiwalu „Piosenka Białoruska”.

W 2009 r. zespół nagrał płytę z kolędami starobiałoruskimi oraz brał udział w festiwalu kolędniczym w Debreczynie (Węgry).

Najważniejszym osiągnięciem „Żemerwy” w 2011 r. jest otrzymanie wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Spotkania z Tradycją

Członkowie zespołu, od początku biorą czynny udział w organizacji festiwalu „Tam po majowuj rosi” oraz Podlasko-Poleskich Spotkaniach Żniwnych „Oleń po boru chodit”. Wiosną uczestniczą w kolędowaniu wołoczebnym, zimą kolędują z gwiazdą po podlaskich wsiach w okresie Bożego Narodzenia.

W sierpniu 2009 r. zespół przedstawił białoruski obrzęd weselny w skansenie w Osowiczach pod Białymstokiem. W inscenizacji uczestniczyło ponad tysiąc widzów.

Ekspedycje etnograficzne

W sierpniu 2010 r., w ramach działalności studia, odbyto ekspedycję etnograficzną na Polesie białoruskie. W styczniu 2011 r. „Żemerwa” wydała podwójny album płytowy „Pieśni i muzyka Podlasia i Polesia”, gdzie znalazły się pieśni i muzyka instrumentalna wykonywana przez „Żemerwę” oraz śpiewaków i muzyków z Polesia białoruskiego, w tym zapisy ekspedycyjne.

Pieśni białoruskiej wsi Husaki

W 2011 r. były prowadzone prace na digitalizacją archiwalnych zapisów folkloru. Były opracowane m.in. pieśni ze wsi Husaki k. Bielska Podlaskiego (zapisy ze szpul magnetofonowych z 1972 r.). To bezcenne źródło folkloru podlaskich Białorusinów planujemy zostało wydane na płycie CD audio w 2013 r. Obok pieśni z zapisów archiwalnych, na płycie znalazły się cztery pieśni, wykonywane przez śpiewaczki ze studia folkloru.

Warsztaty etnograficzno-muzyczne

Studio folkloru „Żemerwa” od samego początku jest zaangażowane w pracę oświatowo-edukacyjną w kierunki folkloru tradycyjnego. Cyklicznie prowadzi warsztaty śpiewu, tańca i tradycji, m.in. w Hajnówce, Siemiatyczach i Mielniku.

Członkowie "Żemerwy"

kierwonik zespołu: Anna Fionik

Maksym Fionik,
Eliasz Fionik,
Nika Jurczuk,
Małgorzata Mackiewicz,
Inesa Haponiuk,
Weronika Kordiukiewicz,
Daria Martynowicz,
Wiola Bociuk,
Taisa Fionik


Alicja Pierewoj
Magdalena Jóźwiuk
Anna Pogrebniak
Elwira Pług
Aneta Zieniuk
Aleksandra Pierewoj

  • Kierownik zespołu: Anna Fionik
  • Email: fjona@op.pl
  • Telefon: +48 506573153

Zespół podczas festiwalu "Oleń po boru chodit" w 2012 roku
Zespół podczas festiwalu "Oleń po boru chodit" w 2012 roku